25–36 / 47 sonuç gösteriliyor

Nargin

 12,00

Elinizdeki eser, 1915-1918 yılları arası yaşanan ve tarihin karanlık sayfaları içinde kalan bu konuyu dönemin arşiv belgeleri, basını ve anılarına dayanarak ele almaktadır.

Oniki Ada

 18,00

Yeni nesiller tarafından hemen hemen tanınmayan, bilinmeyen, yakın tarihimize ait dramatik kayıplar zincirinin çok önemli bir halkasıdır. Unutmak, tarihe ve gelecek zamanlara kötülüktür. Köklü milletler zaman ve mekân muhasebesi yapar, kendisiyle hesaplaşırlar. Bu eser, bir yüzleşme ve hesaplaşma başlangıcıdır. Oniki Ada ismi verilen Osmanlı mirası adalardaki Türk eserlerinin ihtiyacı olan acil bakım ve onarımlarına izin verilmemektedir. Böylece adalardaki Türk eserleri zamanın tahribatına bırakılmış durumdadır.

Osmanlı Doğu Vilayetleri

 18,00

Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi

Ali Emirî Efendi’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında kaleme almış olduğu bu eser, Doğu Vilâyetlerini, özellikle Diyarbakır şehrini yakından ilgilendir­mektedir.

 

Osmanlı Kimliği ve Aşiretler

 15,00

Zevkle okuyacağınızı düşündüğüm kitapta, nasıl bir medeniyete ve köklere sahip olduğumuzun ipuçlarını bulacaksınız.

Osmanlı Sultanları

 19,00

Bu kitapta 36 Osmanlı Padişahının hayatları, en doğru ve en çarpıcı bilgilerle okuyucuya sunulmaktadır.

Osmanlı Tarihinden Fıkralar

 11,00

Bu devletle ilgili yazmak için ne konu biter ne de deşifre edilecek belge… Hepsi tozlu raflardan çıkarılıp gün yüzüne kavuşmayı bekliyor.

Padişah Anneleri

 18,00

Valide Sultanlar, dünyanın en kudretli kadınları…

Plevne Müdafaası

 19,00

Yazar, eserinin yayınlanmasının ardından başta Almanya ve Avusturya İmparatorları olmak üzere birçok yabancı ve yerli kişilerden takdir telgrafları almıştır.

Şah-ı Cihan Fatih Sultan Mehmed Han

 18,00

Bu eserde, tarih sahnesinde çok mümtaz bir yeri olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın “Fatih” olmasına şahit olacak; bu idealist Hakanın uykusuz gecelerinde ona arkadaşlık edeceksiniz.

Sale!

Sarıkamış Kar ve Ateş

 14,00  9,80

Sarıkamış – Kar ve Ateş oyunu, tarihimizdeki bir acıyı, Sarıkamış Faciasını anlatan bir eserdir.

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bize nelere mal olduğunu eserde açık olarak göreceksiniz.

Sultan Abdülhamid’e Arzlar Ma’ruzat

 18,00

Ahmed Cevdet Paşa’nın, II. Abdülhamid’in emriyle kaleme aldığı bu eser, aynı zamanda son asır Türk Tarihi’nin önemli kaynaklarından biri olma özelliğini de taşımaktadır.

 

Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Fetret Devri

 17,00

1402 Dünyasında yerküre iki padişaha dar gelmektedir. Bu iki ulu padişah da Türktür, biri Osmanlı Sultanı yıldırımlar yıldırımı Bayezid Han, diğeri Doğu Türklüğünün keskin kılıcı Emir Timur.