13–24 / 47 sonuç gösteriliyor

II. Abdülhamid’e Darbe Yapan Gizli Örgüt

 17,00

Sultan II. Abdülhamit gelmiş geçmiş Osmanlı Padişahları içinde müstesna mevki işgal edenler arasında yer almaktadır.

II. Sultan Mahmud

 11,00

Yılmaz Öztuna’ nın kaleminden..

II.Abdülhamid Döneminde Bir Amerikan Elçisi

 18,75

“O, Avrupa’nın en muktedir, nazik ve zeki hükümdarı, Avrupa’da iken karşılaştığım en entelektüel insan”. Sultan II. Abdülhamid’e atfedilen bu sözler 1893-1897 yılları arasında Amerika’nın İstanbul elçisi olan Alexander Watkins Terrell’e ait.

İşgal

 20,00

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce yapılan gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşan İtilaf Devletleri, savaş sonrasında Mondros Antlaşması’nı kendi menfaatlerine göre hazırlamış ve yorumlayarak uygulamışlardır. Bu sözde ateşkes antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin nasıl parçalanacağını ortaya koyan sömürgeci devletler, Anadolu’nun her yanına kendileri ve uşakları ile hayâsızca saldırmışlardır.

Sale!

İstanbul’un Fethi

 15,00  10,50

Dikkat!

Okuyacağın bu kitap diğer kitaplara benzemez!

Bu kitabın kahramanı sensin!

Sale!

İzmit’te Hilal-i Âhmer Cemiyeti

 22,00  16,50

Elinizdeki çalışmada, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 1911-1925 yılları arasında İzmit ve çevresinde gerçekleştirildiği faaliyetleri ele alındı. İzmit Şubesi 1911 Ekim ayında kuruldu.

Kafkasya

 18,00

“…ağarmış ihtiyar Kafkas, selâm sana, senin dağların için ben yabancı değilim. Çocukluğumda o dağlar bir ana gibi beni kucaklarında taşıdılar ve senin göklerine kavuşturdular… Sen güzelsin ey özgürlüğün görkemli ülkesi, benim görkemli kafkasım. Ben seni, senin evlâtlarını ve onların savaşçı özelliklerini, senin fırtınalarının mucizevî görüntülerini ve onların mağaralardaki ve gece bekçileri gibi görünen yalçın kayalardaki yankılarını, güneşin doğması ile yaldızlanan derelerini, cennet ve gök çiçekleri gibi başlarını kaldıran güzel step çiçeklerini ne kadar severim…

 

Kafkasya

 18,00

”En büyük özellikleri tarihin hiçbir döneminde yabancı boyunduruğuna girmemiş olmalarıdır… Kendi töreleri ve kendi kuralları ile yönetilmiş, başkalarına tâbi olmamışlardır…”

“MİHAİL YURYEVİÇ LERMONTOV”

Kanije Muhasarası

 12,00

Zorluk ve harp vasıtalarının gelişiminden kaynaklanan değişimleri bir tarafa bırakırsanız, muharebe her zaman birdir ve  zaferin ruhu cesaret ve tedbirdir.

Kanije Zaferi

 18,00

Hulâsa”Kanije Zaferi”nde Osmanlının, keskin kılıçtan daha ince, sarraf terazisinden daha hassas dengeler üzerinde kurulu bir harp sanatını icra edişini ve gerçek kahramanlığın yapı taşlarını bulacaksınız.

Kırım Dramı

 20,00

İşte bu eser, Sovyetler Birliği döneminde Kırım Tatar Türklerinin maruz kaldığı kitlesel sürgün hareketini işlemektedir.   

Sale!

Muhteşem Süleyman’ın Viyana Kuşatması

 19,00  14,25

hmed Refik’in orijinal adı Devr-i Süleyman-ı Kanuni’de Birinci Viyana Muhasarası olan bu kitabı, Birinci Viyana Kuşatması’nı bütün ayrıntılarıyla ele almaktadır.