Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 10 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Çanakkale Muharebeleri Otto Liman Von Sanders ve Mustafa Kemal
Göktürk başbuğları Çin imparatorlarına Oğlum diye hitap ederdi. Süvariler atlarını donuna (rengine) göre kümelenip sıraya dikerdi. Asya Hunlari; sandalye, masa, dolap, perde ve tül kullanıyordu. Tarkan unvanlı kişilere devletçe ceza verilemezdi. Türklerin Anadolu'ya ilk uzanışı 1071 değil, 395 yılıdır. Her kabilenin bir kutsal hayvanı ve damgası olurdu. Söz kesmeler, antlaşmalar, elçi kabulleri at üzerinde yapılırdı. Osmanlıda okçular yayları ile birlikte yatardı. Çoğu Osmanlı veziri Arapça, Farsça dışında
O, Avrupa'nın en muktedir, nazik ve zeki hükümdarı, Avrupa'da iken karşılaştığım en entelektüel insan. Sultan II. Abdülhamid'e atfedilen bu sözler 1893-1897 yılları arasında Amerika'nın İstanbul elçisi olan Alexander WatkinsTerrell'e ait. Yetmişine merdiven dayamışken İstanbul'a tayin edilmiş, avukat, yargıç, senatör, general gibi bir çok özelliği barındıran Terrell ünlü bir Teksaslı. Elçilik dönemi Sultan Abdülhamid'in en meşakkatli yılları. Sultan ve Bab-ı Âli bir yandan dış politik baskılara maruz kalıyo
Birinci Dünya Savaşı'ndan önce yapılan gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşan İtilaf Devletleri, savaş sonrasında Mondros Antlaşması'nı kendi menfaatlerine göre hazırlamış ve yorumlayarak uygulamışlardır. Bu sözde ateşkes antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin nasıl parçalanacağını ortaya koyan sömürgeci devletler, Anadolu'nun her yanına kendileri ve uşakları ile hayasızca saldırmışlardır. Kitapta Milli Mücadele'de güney cephesini oluşturan Adana, Antep, Hatay, Maraş ve Urfa illerinde İn
Bu kitapta; 1918 yılında yaklaşık dört buçuk ay süren Kafkas harekâtının ayrıntılarını bulacaksınız. Ermeni Taşnak ve Rus Bolşevik ordularının Kafkaslarda Türklere yönelik başlattıkları katliamların önünün alınması ve ardından Bakü'yü işgal eden İngilizlerin acı bir mağlubiyete uğratılmasının ayrıntıları okuyucuya, Rus ve Ermeni arşivlerinden de faydalanılarak belgeler ışığında sunulmaktadır.
Mesele Osmanlıcılık yapmak değil. Zaten Osmanlı'nın Osmanlıcılık gibi bir derdi yoktu. Türkçülük, Osmanlıcılık, İslâmcılık, Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinden bir adım evvel devrin münevverlerinin kendi dünya görüşlerine dayanarak buldukları ütopik kurtuluş reçeteleri. Bu reçetelerin hiçbiri faydalı olamadı. Zaten sonu ...istle, ...izmle biten bu ve benzeri mefhumlar, ithal fikirlerdir. İthal malzemeyle yapılan ameliyatlar işe yaramadı ve yaramıyor. Bugünden itibaren yapacağımız her şey ilk
Sıralama : Göster :
Toplam 10 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1